Bokföring och deklaration i Helsingborg

Bokföring

Bokföring

bokföring för företag i Helsingborg med omnejd

Ni samlar in alla era verifikat (kvitton, fakturor, kontoutdrag mm) antingen sorterat i pärmar eller osorterat i en kartong. Ni skickar pärmarna eller kartongen varannan vecka, en gång i månaden eller enligt överenskommelse. Vi sorterar verifikaten och sätter dem i ordning efter bokföringens regler. Därefter konterar och registrerar vi dem i mitt bokföringsprogram och ni får tillbaka resultat- & balansrapport.