bokföring i Helsingborg

Lönehantering

Lönehantering

Beräknar löner och skriver ut lönebesked efter era anvisningar. Upprättar skattedeklaration avseende löneskatt och sociala avgifter. Upprättar kontrolluppgifter och underrättar Skatteverket efter årsskiftet. Upprättar rapporter till FORA respektive Svenskt Näringsliv i tillämpliga fall.