Bokföring och deklaration i Helsingborg

Lönehantering

Lönehantering

lönehantering för företag i Helsingborg

Beräknar löner och skriver ut lönebesked efter era anvisningar. Upprättar skattedeklaration avseende löneskatt och sociala avgifter. Upprättar kontrolluppgifter och underrättar Skatteverket efter årsskiftet. Upprättar rapporter till FORA respektive Svenskt Näringsliv i tillämpliga fall.