Bokföring och deklaration i Helsingborg

Bokslut

Bokslut

bokslut för företag i Helsingborg

Räkenskapsåret ska avslutas med ett bokslut, antingen en årsredovisning eller ett årsbokslut. Här ska intäkter och kostnader fördelas till rätt räkenskapsår enligt tillämpliga bokförings- och skatteregler.