Bokföring och deklaration i Helsingborg

Reskontraservice

Reskontraservice

Sköter in- & utbetalningar. Betalning av räkningar och löner efter era instruktioner samt registrering av inbetalningar och utför kravrutiner, t ex skickar påminnelser.